Board of Directors
 • Chairman

  Cai Jianbo

 • Deputy Chairman

  Li Xiaofeng

 • Board Member

  Joseph Yam Chi-kwong

 • Board Member

  Song Jianhua

 • Board Member

  Chen Lei

 • Board Member

  Larry Wang

Senior Executives
 • Chief Executive Officer

  Li Xiaofeng

 • Vice President

  Larry Wang

 • Vice President

  Wu Yi

 • Market Director

  Wei Zhihong

 • Marketing Director

  Li Penglin

 • Product Director

  Sheng Jinchun

 • Technology Director

  Liu Heng