Về các quy định liên quan đến rút tiền ATM bằng thẻ UnionPay ở nước ngoài, đề nghị tham khảo
Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tới số điện thoại đường dây nóng dịch vụ khách hàng quốc tế UnionPay95516(trong lãnh thổ Trung Quốc) hoặc các đường dây nóng khác (ngoài lãnh thổ Trung Quốc).。
Kết quả tra cứu ATM chỉ để tham vnảo, vui lòng căn cứ theo thông báo của ngân hàng 。