• Hồng Kông

  800-967-222
  001-800-800-95516

 • Ma Cao

  0800-801

 • Đài Loan

  00-800-800-95516 (chỉ hỗ trợ gọi điện bằng di động)  
  00-801-863-287

 • Nhật Bản

  00531-086-0044

 • Singapore

  800-860-0028
  001-800-800-95516 (chỉ hỗ trợ gọi điện máy bàn)

 • Philipin

  00-800-800-95516

 • Việt Nam

  120-11581

 • Thái Lan

  001-800-800-95516  
  0018-001-2066-5999

 • Malaysia

  1-800-813-410

 • Brunei

  801-4230
   (chỉ hỗ trợ gọi điện máy bàn)

 • Abu Dhabi

  800-044-49630

 • Indonesia

  001-803-442-279 (chỉ hỗ trợ Hãng kinh doanh INDOSAT)
  007-803-011-0893 (chỉ hỗ trợ Hãng kinh doanh PTT Telkom)