ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์

บริการสอบถาม

ข่าวสารองค์กร

COMPANY NEWS

เกี่ยวกับเรา

ยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสาขาของยูเนี่ยนเพย์ประเทศจีนที่ดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ ดึงดูดพาร์ทเนอร์ทั่วโลกด้วยระบบสมาชิก ขยายเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ต่างประเทศ เพิ่มการออกบัตรและการใช้บัตรของยูเนี่ยนเพย์ขึ้น และเพิ่มอิทธิพลระหว่างประเทศของแบรนด์ยูเนี่ยนเพย์ ผ่านองค์กรที่ร่วมมือมากกว่า 2,300 แห่ง ปัจจุบันเครือข่ายบัตรยูเนี่ยนเพย์ได้ขยาถึง 179 ประเทศและภูมิภาค และ 61 ประเทศและภูมิภาคได้ออกบัตรยูเนี่ยนเพย์ ยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลกำลังให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศที่ยอดเยียม มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยกับผู้ถือบัตร ซึ่งเป็นคนถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่กลุมใหญ่ และจะอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นกับผู้ถือบัตรต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ

Read More