មិនថាការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេស ឬការទិញទំនិញតាមអនឡាញពីក្នុងហាងអ៊ីនធើណែតនៅជុំវិញពិភពលោក។កាត UnionPay Credit Card គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។ កាតឥណទាន UnionPay គឺសម្រាប់ការកំណត់ការប្រើប្រើប្រាស់ជាមុននិងទូទាត់សងនៅពេលក្រោយ។សំខានវាត្រូវបានប្រើជាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផលិតផលនេះអាចប្រើបានតាមអនឡាញនិងoff line  គាំទ្រកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជាច្រើនស្ថានភាព ដែលរួមមាន ATM, POS, ប្រតិបត្តិការដែលបានអនុញ្ញាតជាមុន, កក់សំបុត្រ, ការប្រមូលទិញ  ការដើរទិញឥវ៉ាន់នៅលើយន្តហោះ, ការបង្វិលពន្ធនិងមុខងារប្រត្តិបត្តការជាច្រើនផ្សេងទៀត។ ក្នុងការបង់ប្រាក់ម្ចាស់កាតអាចជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា ផលិតផលមានភាពបត់បែននិងមានសុវត្ថិភាព។ ផលិតផលប័ណ្ណឥណទានដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ UnionPay រួមមានសិទ្ធិនិងសុវត្តភាព។