នៅពេលដែលលោកអ្នកមានកាតយូញានផេយ៍ ទោះបីជាលោកអ្នកស្ថិតនៅទីណា លោកអ្នកសុទ្ធតែអាចទទួលបានកាដូ ជំនួយទេសចរណ៍នៅក្រៅប្រទេស ជំនួយពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺ សេវាកម្មសុខភាពថ្នាក់ខ្ពស់ ធានារ៉ាប់រងទេសចរណ៍ថ្នាក់ខ្ពស់ សេវាកម្មគេហបាលពេញ២៤ម៉ោងជាដើមបានគ្រប់ៗគ្នា។ហើយកាដូទាំងនេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយដែលមានចំពោះតែកាតយូញានផេយ៍តែប៉ុណ្ណោះ។
កាតយូញានផេយ៍បានរចនានូវកាដូដ៏ថ្មីស្រឡាងជូនលោកអ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយយើងខ្ញុំរៀបចំជូនលោកអ្នកនូវផែនការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេសរបស់លោកអ្នក។ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកទទួលយកកាដូដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់លោកអ្នក!

សេវាកម្មគេហបាល

“គេហបាល”ពុំមែនត្រឹមតែផ្តល់ជូនការទូទាត់សម្រាប់ថ្នាក់កំពូលឬកម្រិតខ្ពស់នោះទេ លោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហបាលយ៉ាងងាយស្រួលមកជំនួយដល់ការចាត់ចែងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃឬតម្រូវការពិសេសណាមួយបាន ដូចជា ទេសចរណ៍ ការកំសាន្ត ការទិញទំនិញ ការងាពានិជ្ជកម្ម និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកផងដែរ។

ទេសចរណ៍

• សេវាកម្មប្រឹក្សាពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនិងជួយសម្រួលរៀបចំស្នើសុំទិដ្ឋការមុនពេលទេសចរណ៍
• ការណែនាំនិងជួយសម្រួលក្នុងការកក់សណ្ឋាគារ
• ព័ត៌មានពីជើងហោះហើរនិងជួយសម្រួលការកក់សំបុត្រយន្តហោះ
• ព័ត៌មានពីជើងចេញដំណើរនិងជួយសម្រួលការកក់សំបុត្ររថយន្តភ្លើង
• ការណែនាំនិងជួយសម្រួលការកក់ជួលរថយន្តថ្នាក់ខ្ពស់ រថយន្តតូចថ្នាក់ខ្ពស់
• ការជួយសម្រួលការបកប្រែនៅក្រៅប្រទេស
•ការណែនាំពីតំបន់ទេសចរណ៍និងគោលដៅ
•ការណែនាំពីទេសចរណ៍វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រ
• ការឆែកព័ត៌មាននិងកក់កប៉ាល់ថ្នាក់ខ្ពស់និងយន្តហោះឯកជន។
• ការជួយសម្រួលក្នុងការចង្អុលបង្ហាញពីហាងបញ្ចុះតម្លៃ
• ការជួយសម្រួលការកែប្រែផែនការទេសចរណ៍

កំសាន្ត

•ការណែនាំនិងជួយសម្រួលការកក់ទីលានវាយកូនហ្គោល
•ការជួយសម្រួលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីវាយកូនហ្គោល
•ការជួយសម្រួលកក់សំបុត្រចូលរួមកម្មវិធីនិងការសំដែងទូទាំងពិភពលោក
•ការជួយសម្រួលកក់សំបុត្រចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតកីឡាទូតាំងពិភពលោក
•ព័ត៌មាននិងការណែនាំពីមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាពនិងSPA និងកីឡា
•ការណែនាំពីអាហារឆ្ងាញ់និងជួយសម្រួលការកក់
•ការជួយសម្រួលភោជនីយដ្ឋានឯកជន
•ការជួយសម្រួលឆែករកនិងកក់ក្លឹបឯកជន
•ការជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើផែនការកម្មវិធី

ការទិញទំនិញ

•សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកាដូផ្កាស្រស់
•សេវាកម្មព័ត៌មានផ្សារទំនើបទិញទំនិញធំៗ
•សេវាកម្មណែនាំពីការកាត់សម្លៀកបំពាក់

ពាណិជ្ជកម្ម

•ព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំនិងការណែនាំ
•សេវាកម្មបញ្ជូនព័ត៌មាន
•សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស
•សេវាកម្មបកប្រែ

លិខិតឆ្លងដែនសុខភាពព្យាបាលថ្នាក់VIP(ចិនដីគោក)

កាដូលិខិតឆ្លងដែនសុខភាពព្យាបាលថ្នាក់VIPយើងខ្ញុំ ធ្វើអោយលោកអ្នកនូវការយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់VIPដូចជាការណែនាំពីមន្ទីរពេទ្យ ការជួយសម្រួលផ្ទេរការព្យាបាល ការរៀបចំណាត់ជួបតាមតម្រូវការពិសេសនិងការពិនិត្យសុខភាពថ្នាក់អតិថិជនVIP នៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសចិនដីគោក។(សម្រាប់តែកាតត្បូងពេជ្រ)

ការរំលឹក

ការប្រើប្រាស់ប្រហែលជាមានភាពខុសគ្នាប្រសិនបើប្រទេសផ្តល់កាត និងស្ថាប័នផ្តល់កាតពុំដូចគ្នា។ ដូចនេះប្រសិនបើត្រូវការស្វែងយល់ពីព័ត៌មានលម្អិត សូមឆែកមើកគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិលម្អិតនៃធនាគារចេញកាត។