THẺ THEO CHỦ ĐỀ UnionPay
Asia Prestige
Asia Prestige UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng đến khách du lịch cao cấp ở các nước trên thế giới đi du lịch châu Á.

Thẻ du lịch châu Á
Thẻ du lịch châu Á UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch chủ yếu hướng đến nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu dịch vụ ưu đãi và cư trú tại châu Á hoặc di chuyển qua lại ở khu vực châu Á.

Thẻ du lịch Trung Quốc
Thẻ du lịch Trung Quốc UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng riêng đến những người thích du lịch ở các nước trên thế giới đến Trung Quốc đại lục du lịch. 

Thẻ trả trước phí UnionPay “vòng quanh Hàn Quốc”
Thẻ trả trước phí UnionPay “vòng quanh Hàn Quốc” là sản phẩm do Công ty TNHH thương mại thanh toán Zhongyintong và Công ty thẻ BC Hàn Quốc hợp tác phát hành, có thể sử dụng được trong toàn lãnh thổ Trung Quốc và mạng lưới UnionPay toàn cầu.