THẺ DU LỊCH TRUNG QUỐC
Thẻ du lịch Trung Quốc UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng riêng đến những người thích du lịch ở các nước trên thế giới đến Trung Quốc đại lục du lịch. Sản phẩm này xây dựng quyền lợi đặc biệt cho chủ thẻ nhằm vào nguồn lực du lịch của Trung Quốc đại lục, bao gồm cả ưu đãi giảm giá vé vào cửa nhiều điểm du lịch đặc sắc của Trung Quốc đại lục, và ưu đãi giảm giá của nhiều nơi cư trú, cửa hàng ăn uống, giải trí, mua sắm. Đồng thời, có thể dựa vào nhu cầu cá nhân của ngân hàng phát hành thẻ, cộng với các dịch vụ bảo hiểm, hỗ trợ, nhanh tiện cần thiết trong quá trình du lịch, để cung cấp cho người du lịch sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu tiêu dùng du lịch, nâng cao trình độ dịch vụ du lịch, tạo ra môi trường thanh toán an toàn, nhanh tiện, ưu đãi cho người tiêu dùng.