Thẻ kinh doanh du lịch, thẻ mua hàng và thẻ công ty thuộc dòng thẻ thương gia UnionPay được thiết kế riêng cho các chủ doanh nghiệp cá nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tập đoàn đa quốc gia, giúp quản lý chi tiêu của khách hàng hiệu quả hơn và hết lòng hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh của họ.

Thẻ thương gia UnionPay được thiết kế để giúp cho chủ thẻ qua lại làm ăn với Trung Quốc thuận tiện hơn và an toàn hơn.

Thẻ kinh doanh du lịch UnionPay
Thẻ kinh doanh du lịch UnionPay là một trong dòng thẻ thương gia của UnionPay, được thiết kế đặc biệt cho các chủ doanh nghiệp cá nhân, giúp bạn tách riêng chi tiêu cho doanh nghiệp và cá nhân, giúp quản lý chi tiêu của bạn hiệu quả hơn và hết lòng hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh của bạn.

Thẻ mua hàng UnionPay
Thẻ mua hàng UnionPay là một trong dòng thẻ thương gia của UnionPay, được thiết kế đặc biệt cho các chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép bạn trải nghiệm sự tiện lợi mua sắm tuyệt vời ở châu Á và Trung Quốc. Đồng thời, người sử dụng lao động của doanh nghiệp cũng có thể tự do hạn định các loại cửa hàng và số tiền tối đa để quản lý tốt hơn chi phí chi tiêu.

Thẻ doanh nghiệp UnionPay
Thẻ doanh nghiệp UnionPay là một trong dòng thẻ thương gia của UnionPay, được thiết kế đặc biệt cho các tập đoàn đa quốc gia, nhằm đáp ứng việc chi tiêu cuộc sống, đi lại và kinh doanh của hàng trăm hàng nghìn nhân viên doanh nghiệp tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp có thể căn cứ vào đây để đưa ra các báo cáo quản lý chi phí riêng biệt, nhằm quản lý thuế và ngân sách toàn diện. Điểm nổi bật khác của Thẻ doanh nghiệp là chương trình khen thưởng hấp dẫn, cho phép nhân viên xa nhà thường xuyên tận hưởng được sự khác biệt của Thẻ doanh nghiệp UnionPay.