DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN CẤP THẺ UnionPay

Chủ thẻ xảy ra các trường hợp khẩn cấp khi đang trong chuyến đi như thẻ UnionPay bị mất, hỏng hoặc mất hiệu lực v.v… mà vẫn cần sử dụng gấp tiền mặt hoặc thẻ thì có thể đề nghị dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp do UnionPay cung cấp. Chủ thẻ trong và ngoài Trung Quốc có thể gọi điện đến số điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ đó hoặc số điện thoại dịch vụ UnionPay ở nơi sở tại để đề nghị hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp với mức cao nhất là 5.000USD; chủ thẻ UnionPay được phát hành ở ngoài Trung Quốc (ngoại trừ thẻ trả trước) có thể gọi điện đến số điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ đó hoặc số điện thoại dịch vụ UnionPay ở nơi sở tại để đề nghị cấp bổ sung thẻ khẩn cấp.

Dịch vụ tiền mặt khẩn cấp

Dịch vụ tiền mặt khẩn cấp hướng đến các chủ thẻ UnionPay ở trong và ngoài nước (số thẻ bắt đầu bằng 62), nhằm cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho chủ thẻ khi xảy ra trường hợp không thể sử dụng được thẻ UnionPay mà vẫn muốn rút tiền từ thẻ UnionPay khi đang trong thời gian du lịch. 

Quá trình đề nghị hỗ trợ dịch vụ nhanh và tiện lợi, chủ thẻ có thể gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ trong nước hoặc đường dây nóng dịch vụ khách hàng UnionPay để đề nghị hỗ trợ dịch vụ, sau đó đi đến điểm giao dịch 
 chấp nhận dịch vụ tiền mặt khẩn cấp để lĩnh tiền mặt. Dịch vụ hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp nhanh nhất có thể được hoàn thành trong ngày (tùy thuộc vào việc Ngân hàng cấp bổ sung thẻ ủy quyền và tình hình thực tế tại điểm giao dịch dịch vụ).

      Hiện nay, mạng lưới dịch vụ tiền mặt khẩn cấp UnionPay đã có trên 400,000 điểm giao dịch Assistcard và MoneyGram tại 220 quốc gia và khu vực và các điểm giao dịch ngân hàng hợp tác trong nước tại 20 quốc gia và khu vực. 20 quốc gia và khu vực bao gồm Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Việt Nam, Philipin, Thái Lan, Indonesia, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Luxembourg, Mỹ, Canada và Úc, có thể cung cấp dịch vụ tiền mặt khẩn cấp thông qua các điểm giao dịch ngân hàng tại địa phương. Trên 10,000 điểm giao dịch tại 124 thành phố trong nước Trung Quốc cung cấp dịch vụ này.

       Dịch vụ này bắt đầu cung cấp từ tháng 9 năm 2011, dịch vụ bắt buộc phải được ủy quyền bởi ngân hàng phát hành thẻ.

       Quy trình đề nghị hỗ trợ dịch vụ tiền mặt khẩn cấp: 

       1. Chủ thẻ gọi điện đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ hoặc đường dây nóng dịch vụ khách hàng UnionPay để đề nghị hỗ trợ dịch vụ này. 
       2. Ngân hàng phát hành thẻ tiến hành xác minh 
danh tính chủ thẻ, đồng thời thu thập các thông tin cần thiết cho dịch vụ.
       3. Ngân hàng phát hành thẻ xác nhận nội dung dịch vụ và địa chỉ điểm giao dịch dịch vụ với chủ thẻ.
       4. Chủ thẻ dựa vào nội dung dịch vụ được xác định trước đó để đi đến điểm giao dịch dịch vụ lĩnh tiền mặt khẩn cấp. 
       5. Chủ thẻ sau đó hoàn trả số gốc tiền mặt khẩn cấp và thanh toán lệ phí.

Kích vào tra cứu
Danh sách quốc gia và khu vực
  chấp nhận dịch vụ tiền mặt khẩn cấp UnionPay 

Dịch vụ cấp bổ sung thẻ khẩn cấp

       Dịch vụ cấp bổ sung thẻ khẩn cấp là dịch vụ hướng đến các chủ thẻ UnionPay (bắt đầu bằng 62) được phát hành ở ngoài 
Trung Quốc, nhằm cung cấp cho chủ thẻ dịch vụ hỗ trợ cấp bổ sung khẩn cấp trong trường hợp bị rơi mất, lấy cắp hoặc mất hiệu lực khi đang trong thời gian đi du lịch.   
      
       Quy trình đề nghị hỗ trợ dịch vụ nhanh và tiện lợi, chủ thẻ có thể có thể gọi điện đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ hoặc đường dây nóng dịch vụ khách hàng UnionPay để đề nghị hỗ trợ dịch vụ, thẻ cấp bổ sung sẽ được gửi đến địa điểm do chủ thẻ chỉ định thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh toàn cầu. Dịch vụ cấp bổ sung thẻ khẩn cấp nhanh nhất có thể được hoàn thành trong ngày (tùy thuộc vào việc ngân hàng ủy quyền và tình hình thực tế ở nơi sở tại của chủ thẻ).

       Dịch vụ cấp bổ sung thẻ UnionPay gửi thẻ đi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, có thể thực hiện trên phạm vi toàn cầu.

       Dịch vụ này bắt đầu được cung cấp từ tháng 6 năm 2016, dịch vụ bắt buộc phải do ngân hàng ủy quyền 
thực hiện???.

       Quy trình đề nghị hỗ trợ dịch vụ cấp bổ sung thẻ khẩn cấp: 

       1
Chủ thẻ gọi điện đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ hoặc đường dây nóng dịch vụ khách hàng UnionPay để đề nghị hỗ trợ dịch vụ này. 
       2
Chủ thẻ tiến hành xác minh danh phận chủ thẻ, đồng thời thu thập các thông tin cần thiết cho dịch vụ.
       3
Ngân hàng phát hành thẻ xác nhận thông tin gửi thẻ với chủ thẻ. 
       4
Chủ thẻ nghiệm thu thẻ cấp bổ sung được chuyển đến bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 
       5
Chủ thẻ sau đó nộp phí dịch vụ và lệ phí tương ứng.