สำหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ถอนเงินสดผ่านเอทีเอ็มในต่างประเทศกรุณาดูที่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฮอตไลน์ศูนย์บริการลูกค้าสากลยูเนี่ยนเพย์ 95516(ในประเทศจีน) หรือฮอตไลน์อื่นๆ(ในต่างประเทศ)
ผลการค้นหาที่ตั้งเอทีเอ็มสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ความถูกต้องตามที่ประกาศของธนาคารแต่ละที่