บริการให้ความช่วยเหนือทั่วโลก
บริการความช่วยเหลือทั่วโลก

เมื่อมีบัตรยูเนี่ยนเพย์แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเพลิดเพลินกับบริการที่เต็มรูปแบบของสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่นความช่วยเหลือเดินทางไปต่างประเทศ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพวีไอพี ประกันการเดินทางระดับไฮเอ็นด์ พนักงานต้อนรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น บริการดังกล่าวก็คือความพิเศษของบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่แตกต่างกับผู้อื่น 

บัตรยูเนี่ยนเพย์ให้สิทธิประโยชน์พิเศษใหม่อย่างเต็มใจสำหรับคุณและตั้งใจวางแผนให้คุณด้วย เพียงแต่ขอให้คุณพอใจในการแก้ไขความต้องการการเดินทางไปต่างประเทศ มาดูสิทธิประโยชน์พิเศษใหม่ของคุณเถอะ
  
บริการความช่วยเหลือการเดินทางทั่วโลก

เมื่อมีบัตรยูเนี่ยนเพย์แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเพลิดเพลินกับบริการสนับสนุนการเดินทางตลอดเวลา เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณต้องการความช่วยทางภาษาหรือถูกขโมยของในกรุงเทพฯ กรุณาติดต่อกับเราอย่างเร็วที่สุด
 
บริการของเรา

• ความช่วยเหลือสัมภาระเดินทางล่าช้าและสูญเสีย
• ความช่วยเหลือหนังสือเดินทางสูญเสีย
• ความช่วยเหลือกฎหมายฉุกเฉิน
• ความช่วยเหลือการเดินทางฉุกเฉิน
• บริการแปลภาษาทางโทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อมุล
• ข้อมูลของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่
• บริการล่ามฉุกเฉิน

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทั่วโลก

เป็นลูกค้าของบัตรยูเนี่ยนเพย์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเพลิดเพลินกับความช่วยเหลือทางการแพทย์และปลอดภัยตลอดเวลา ฉะนั้น ไม่ว่าคุณทำยาหายไปที่มาดริดหรือต้องการการรักษาทางการแพทย์หรือมีภาวะรุนแรงอย่างกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กรุณาติดต่อกับเราอย่างเร็วที่สุด

บริการของเรา

• ปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
• แนะนำ ให้คำแนะนำและเสนอผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
• ความช่วยเหลือการรักษาและพักนอนที่โรงพยาบาล 
• รับรองค่ารักษาหรือชำระค่ารักษาแทนในช่วงรับการรักษาที่โรงพยาบาล และติดตามการรักษาด้วย
• บริการล่ามทางการแพทย์
• การจัดส่งของใช้ที่ต้องการและยา
• จัดการการขนส่งฉุกเฉินทางการแพทย์
• จัดการการขนศพกลับประเทศ
• จัดการเรื่องเพื่อนและญาติไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
• จัดการเรื่องเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีกลับประเทศ
• จัดการเรื่องที่พักของเพื่อนและญาติ

ประกันการเดินทางทั่วโลก

ไม่ว่าคือการเดินทางของครอบครัวหรือเพื่อธุรกิจ ก็ขาดประกันอุบัติเหตุการเดินทางไม่ได้ ไม่เหมือนประกันอุบัติเหตุการเดินทางอื่นที่ให้ประกันต่ำที่สุด ประกันอุบัติเหตุการเดินทางของเราจะไห้จำนวนเงินของการชดเชยมากที่สุดเมื่อคุณหรือครอบครัวเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงลงและหลีกเลี่ยงความยากลำบากทางการเงิน 
กรณีที่คุณชำระบิลการเดินด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ คุณและครอบครัวของคุณจะได้รับประกันการเดินทางตรงกับบิลที่คุณชำระแล้ว อย่างที่รู้แล้ว ประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของส่วนตัว แต่ไม่รวมถึงค่าประกันทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุการเดินทางของเราให้ค่าประกันสูงของการเกิดอุบัติเหตุ เงื่อนไขการรับประกันคือ ผู้ถือบัตรชำระบิลของยานพาหนะที่ใช้ด้วยเครดิตที่มีประสิทธิภาพแล้ว หลังจากเข้าสนามบิน ท่าเรือ ทางรถไฟ หรือป้ายรถประจำทางแล้ว จะประกันทั้งระหว่างทางของการเดินทางของผู้ถือบัตร

ประกันการสูญเสียของบัตร

ค่าชดเชยของการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากบัตรเครดิตที่ถูกใช้แทนแบบไม่ได้รับอนุญาตของคุณเนื่องจากบัตรสูญเสีย ถูกขโมยหรือคัดลอกบัตร        
เราเข้าใจดีว่าความรู้สึกที่คุณพบบัตรเครดิตสูญเสียหรือถูกขโมยเป็นอย่างไรและหนึ่งในสามของผู้ใช้ต่างก็เคยโดนบัตรเครดิตถูกขโมยใช้
เคสที่บัตรเครดิตถูกขโมยและใช้แทนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดและการเดินทาง ตามข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า บัญชีบัตรเครดิตที่ถูกขโมยโดยเฉลี่ยแล้วจำนวนเงินที่สูญเสียสูงถึง 750 ดอลลาร์ นี่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีประกันกับบัตรเครดิตสูญเสียหรือถูกขโมยสำคัญมาก ดังนั้นเราสามารถให้บริการคุณในการควบคุมความเสี่ยง ถ้าบัตรเครดิตของคุณสูญเสียหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งให้เราทราบทันที เราจะป้องกันความสูญเสียทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากบัตรเครดิตถูกขโมยและใช้แทนแบบไม่ได้รับอนุญาตภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งการสูญเสีย และป้องกันระหว่างการเดินทางของผู้ถือบัตรหลังจากเข้าท่าเรือ ทางรถไฟหรือป้ายรถประจำทางแล้ว

เคล็ดลับ

เนื่องจากประเทศหรือธนาคารผู้ออกบัตรแตกต่างกัน การใช้บัตรอาจจะแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเช็คข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารผู้ออกบัตร