บัตรธุรกิจยูเนี่ยนเพย์ได้ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล, SMEs, บริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินแก่บริษัท ทุกขนาดและพนักงานของบริษัท เพื่อให้พวกเขาสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

บัตรเดินทางธุรกิจยูเนี่ยนเพย์
บัตรเดินทางธุรกิจยูเนี่ยนเพย์ ออกแบบสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME, เจ้าของกิจการ,และผู้ประกอบการรายบุคคล สามารถแยกแยะค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและส่วนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัตรชนิดนี้สามารถกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมหรือ จำกัดชนิดผู้ประกอบการ ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทง่ายต่อการติดตามและการควบคุม

บัตรจัดซื้อยูเนี่ยนเพย์
บัตรจัดซื้อยูเนี่ยนเพย์ สามารถช่วยบริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานราชการลดขั้นตอนการชำระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

บัตรองค์กรยูเนี่ยนเพย์
บัตรองค์กรยูเนี่ยนเพย์ออกแบบสำหรับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ ให้บริการการชำระเงินที่สะดวกและควบคุมได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ดีขึ้นโดยผ่านระบบการจัดการค่าใช้จ่าย