บริการกับสิธิ์และผลประโยชน์
บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินบัตรยูเนี่ยนเพย์

กรณีที่เกิดบัตรสูญเสีย เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ในระหว่างการเดินทางของผู้ถือบัตร แต่ผู้ถือบัตรจำเป็นต้องใช้เงินสดหรือบัตร ก็ะสามารถใช้บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินของยูเนี่ยนเพย์ได้ ผู้ถือบัตรที่อยู่ในและนอกประเทศจีนสามารถโทรติดต่อโทรศัพท์บริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือโทรศัพท์บริการยูเนี่ยนเพย์ท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือยเงินสดฉุกเฉิน ซึ่งจำนวนเงินสดที่ช่วยสูงสุดเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์ และบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกที่นอกประเทศจีน (ยกเว้นบัตรชำระเงินล่วงหน้า)ผู้ถือบัตรสามารถโทรติดต่อโทรศัพท์บริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือโทรศัพท์บริการยูเนี่ยนเพย์ท้องถิ่นเพื่อสมัครบัตรเสริมฉุกเฉิน.

บริการเงินสดฉุกเฉิน

บริการเงินสดฉุกเฉินสำหรับผู้ถือบัตรภายในและภายนอกประเทศจีน และให้ความช่วยเหลือเงินสดในกรณีที่บัตรยูเนี่ยนเพย์ใช้งานไม่ได้แต่จำเป็นต้องถอนเงินจากบัตรในระหว่างการเดินทางของผู้ถือบัตร 
วิธีการสมัครบริการสะดวก ผู้ถือบัตรเพียงสมัครผ่านโทรศัพท์บริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือโทรศัพท์บริการยูเนี่ยนเพย์ท้องถิ่น จากนั้นไปรับเงินสดที่จุดที่ได้รับการจัดการเงินสดฉุกเฉิน และสามารถรับเงินสดได้เร็วที่สุดในวันเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรให้ความอนุญาตและความจริงของจุดที่ได้รับการจัดการเงินสดฉุกเฉิน)

ปัจจุบันเครือข่ายบริการเงินสดฉุกเฉินยูเนี่ยนเพย์ครอบคลุม 220 ประเทศและภูมิภาค ว่า4 แสนสาขา และมีเครื

บริการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2011 และต้องการธนาคารผู้ออกบัตรให้ความอนุญาตด้วย 

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการเงินสดฉุกเฉิน  

1. ผู้ถือบัตรสมัครผ่านโทรศัพท์บริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือฮอตไลน์บริการยูเนี่ยนเพย์
2. ธนาคารผู้ออกบัตรตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือบัตรพร้อมเก็บข้อมูลสำรับการบริการที่ต้องการ
3. ธนาคารผู้ออกบัตรชี้แจงเนื้อหาการบริการและที่อยู่ของสาขาที่ให้บริการกับผู้ถือบัตร
4. ผู้ถือบัตรไปรับเงินสดฉุกเฉินที่สาขาที่ให้บริการตามที่เนื้อหาการบริการที่ได้เช็คความถูกต้องแล้ว
5. ผู้ถือบัตรต้องคืนเงินสดฉุกเฉินที่ได้รับและชำระค่าธรรมเนียมในภายหลัง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

บริการบัตรเสริมฉุกเฉิน

บริการบัตรเสริมฉุกเฉินสำหรับผู้ถือบัตร นอกประเทศ และให้บริการบัตรเสริมฉุกเฉินในกรณีที่เกิดบัตรสูญหาย ถูกขโมยหรือใช้งานไม่ได้เป็นต้นในระหว่างการเดินทางของผู้ถือบัตร

วิธีการสมัครบริการสะดวก ผู้ถือบัตรเพียงสมัครผ่านฮอตไลน์บริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือฮอตไลน์บริการยูเนี่ยนเพย์
บัตรที่เสริมให้จะส่งถึงที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรกำหนดไว้โดยบริษัทขนส่งด่วนทั่วโลก และสามารถรับเงินสดได้เร็วที่สุดในวันเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรให้ความอนุญาตและความจริงของจุดที่ได้รับการจัดการเงินสดฉุกเฉิน)

บริการบัตรเสริมฉุกเฉินยูเนี่ยนเพย์จะส่งบัตรโดยบริษัทขนส่งด่วน และสามารถส่งถึงได้ทั่วโลก 

บริการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2016 และต้องการธนาคารผู้ออกบัตรให้ความอนุญาตด้วย 

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการบัตรเสริมฉุกเฉิน
  
1. ผู้ถือบัตรสมัครผ่านสายด่วนบริการลูกค้าของธนาคารผู้ออกบัตรหรือสายด่วนบริการลูกค้ายูเนี่ยนเพย์
2.ธนาคารผู้ออกบัตรตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือบัตรพร้อมเก็บข้อมูลสำรับการบริการที่ต้องการ
3.ธนาคารผู้ออกบัตรชี้แจงข้อมูลการส่งบัตให้กับผู้ถือบัตร
4.ผู้ถือบัตรเช็นรับบัตรที่ส่งโดยบริษัทขนส่งด่วนสากร
5.ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมในภายหลัง